Over

De Achterhoek staat bekend om zijn innovatieve karakter. Mensen in deze streek zijn vaak van jongs af aan al bezig zijn in schuurtjes: Ze maken vogelhuisjes of sleutelen aan bromfietsen en motoren alles mot sneller en groter. Dit leidt tot een vaardigheid in het oplossen van problemen en een sterke interesse in technologie.

Deze vaardigheden en interesses zijn ook zeer waardevol bij het ontwikkelen van software. Net zoals bij het werken met hout of metaal, vereist het maken van software ook een sterke focus op het oplossen van problemen en het vinden van creatieve oplossingen. Het vermogen om te sleutelen en experimenteren helpt bij het begrijpen van hoe dingen werken en hoe ze kunnen worden verbeterd.

Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat de Achterhoek een sterke ondernemerscultuur heeft, waarbij mensen worden gestimuleerd om hun eigen bedrijf te starten en te innoveren. Dit alles draagt bij aan een omgeving waarin innovatie kan floreren, zowel op het gebied van traditionele ambachten als op het gebied van softwareontwikkeling.

Mark komt oorspronkelijk uit de Achterhoek en heeft na een succesvolle internationale carrière besloten om lokale bedrijven te helpen groeien. Hij begrijpt de waarde van de Achterhoekse mentaliteit van hard werken, probleemoplossing en ondernemerschap en past deze principes toe in zijn werk als productmanager. Door zijn ervaring en kennis kan hij bedrijven helpen bij het ontwikkelen van innovatieve producten en deze op de markt te brengen, waardoor ze kunnen groeien en concurrerend blijven. Door zijn roots in de Achterhoek te combineren met zijn productmanagementexpertise, kan Mark een waardevolle bijdrage leveren aan de innovatieve bedrijven in deze streek.


Missie

De missie van productman.nl is om lokale bedrijven in de Achterhoek te helpen concurrerend te blijven door het ontwikkelen en op de markt brengen van innovatieve producten.


Strategie

Het definiëren van de productstrategie: Dit omvat het vaststellen van het doel van het product, het identificeren van de belangrijkste kenmerken en functionaliteiten, het bepalen van de positionering van het product in de markt en het bepalen van de prijsstelling.

Marktonderzoek

Het uitvoeren van marktonderzoek: Dit omvat het identificeren van de behoeften van de klant en het evalueren van de concurrentie om het product beter te positioneren en te differentiëren.

Backlogs

Het beheren van productbacklogs: Dit omvat het prioriteren van functies en taken voor ontwikkelingsteams en het zorgen voor een efficiënte en effectieve werking van het ontwikkelingsproces inclusief rapportage naar stakeholders.

Meten = weten

Het meten van prestaties en feedback van het product: Productmanagers moeten de prestaties van het product en het succes van de strategieën die zijn geïmplementeerd, meten en analyseren. Dit helpt hen om te bepalen of het product aan de gestelde doelen voldoet en of eventuele wijzigingen in de strategie of het product nodig zijn.

Samenwerken

Het samenwerken met verschillende teams: Productmanagers werken samen met verschillende teams zoals ontwerp, engineering, marketing en verkoop om het product te ontwikkelen en op de markt te brengen. Zij moeten daarom goede communicatievaardigheden hebben en in staat zijn om effectief te werken in een teamomgeving.

Product

Het beheren van de productlevenscyclus: Dit houdt in dat je het product van concept tot lancering begeleidt en ervoor zorgt dat het product voldoet aan de gestelde doelen en binnen de gestelde tijdlijnen en budgetten blijft.


Marks werk, onderzoeken en presentaties hebben hem de volgende accreditaties opgeleverd:

5x Microsoft MVP (Most Valuable Professional)
5x VMware vExpert End User computing
3x Citrix CTP / CTA
2x Parralels VIPP
1x Saxion scriptieprijs (3e plaats) voor: “The Virtual Session Indexer”
1x Patent (Pending)
1x Professional Scrum Product owner

Bedrijven waar Mark mee samengewerkt heeft:

Citrix, Microsoft, VMware, Login VSI, Rabobank, Gemeente Amsterdam – stadsdeel noord. Hogeschool van Amsterdam, Achmea, Ministerie van Defensie, Produmize, Scar Branding, Login Consultants, Immidio, Orange Business services, Ziekenhuis Rivierenland Tiel, Erasmus Rotterdam, gemeente Bronckhorst, Parallels, Corel / Alludo, Vestia, ING bank, SAP co-innovation lab, Graafschap college, Cisco advanced services, ICAP London.


Vragen?

Op zoek naar een ervaren product manager? Neem contact op voor een efficiënte en succesvolle ontwikkeling van uw producten.

Scroll to top